7.jpg
Piątek,
22 Września, 2017
Polonium PDF Drukuj Email

Projekt zintegrowanych metod symulacyjnych i analitycznych do optymalizacji złożonych łańcuchów logistycznych (numer 4982.II/2003/2004) został zrealizowany w ramach dwustronnego polsko-francuskiego programu współpracy naukowej w latach 2003-2004.

Program Polonium pozwolił uczestnikom na prowadzenie wspólnych prac badawczych dotyczących matematycznego i symulacyjnego modelowania procesów zarządzania produkcją. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2003 roku we współpracy z Université de Technologie de Troyes (kierownik po stronie francuskiej - prof. Dolgui) i Wydziałem Informatyki Politechniki Szczecińskiej (kierownik po stronie polskiej - prof. Sołdek). Od 2004 roku prof. Dolgui został dyrektorem centrum Génie Industriel et Informatique de l'Ecole des Mines de St. Etienne w związku z czym projekt był realizowany we współpracy z l'Ecole des Mines de St. Etienne.

Opracowanie zintegrowanych metod analitycznych i symulacyjnych miało na celu optymalizację struktury i parametrów rozproszonej sieci produkcji niematerialnej (na przykład produkcja poligraficzna, bankowość elektroniczna, tworzenie i eksploatacji oprogramowania). Aktualność danego kierunku badań wynika z dużego rozwoju nowych sposobów i technologii wytwarzania i wykorzystania produkcji niematerialnej w różnych dziedzinach.

Wiele charakterystycznych cech tej produkcji:

 1. Postać wejściowych materiałów, półfabrykatów i produktów.
 2. Równorzędność i równoważność operacji technologicznych i logistycznych.
 3. Elastyczność i operatywność określenia ilości wytwarzanych produktów na ostatnich etapach produkcji daje możliwość wyróżnienia procesów planowania i zarządzania produkcją tego typu jako nową klasę zagadnień. Produkcja niematerialna coraz częściej pojawia się w różnych branżach gospodarki.

Tak szeroki zakres rozpowszechnienia produkcji niematerialnej doprowadził autorów do wniosku o konieczności opracowania uogólnionego modelu matematycznego łańcucha dostarczania (supply chain) produkcji niematerialnej.

 1. Głównymi naukowymi rezultatami osiągniętymi w wyniku prac nad projektem są:
  • Sformułowanie zasady budowy systemów supply chain management dla niematerialnej produkcji.
  • Opracowanie modelu optymalizacji parametrów SCM z uwzględnieniem wielu kryteriów: kosztów, jakości wytwarzania i zdolności produkcyjnej.
 2. Została wydana książka w renomowanym wydawnictwie naukowym, której współautorami i edytorami są członkowie współpracujących zespołów naukowych:
  • Dolgui, A., J. Soldek, O. Zaikin (eds.), Supply Chain Optimisation, Springer, Berlin 2005, ISBN 0-387-23566-3, 290 stron.
 3. Najważniejsze wyniki naukowe zostały opublikowane między innymi w czasopismach i książkach naukowych:
  • Dolgui A., O. Zaikin, E. Kushtina, P. Korytkowski, "Modelling and optimisation of processing nodes performance for Automatic Management system in distributed non-material manufacturing", Automation and Remote Control, Vol. 64, No. 9, 2003, 1501-1506.
  • Zaikin, O., P. Korytkowski, E. Kushtina, B. Malachowski, "Modelling of the Supply Chain for a Distributed Publishing Enterprise", w Supply Chain Optimisation, A. Dolgui et al. (eds.), Springer, Berlin 2005, ISBN 0-387-23566-3, 101-116.
  • Pashkevich, M., A. Dolgui, "Robust modeling of customer behaviour", w Supply Chain Optimisation, A. Dolgui et al. (eds.), Springer, Berlin 2005, ISBN 0-387-23566-3, 101-116.
  • Kushtina, E., A. Dolgui, B. Małachowski, "Organization of the modeling and simulation of the discrete processes", w Computer Information Systems and Applications, vol. 1, WSFiZ, Białystok 2004, ISBN 83-87256-67-6, 319-327.
 
VALID CSS   |   VALID XHTML